O REC-u

Centralna kancelarija REC-a

REC je međunarodna organizacija koja radi kao katalizator, ubrzavajući održiva rešenja u partnerstvu sa vladama i nevladinim akterima. REC je osnovana 1990. godine od strane Mađarske, Sjedinjenih Država i Evropske Komisije i zakonski je zasnovana na pov... Pročitajte više

poziv

Poziv za Institucionale Grantove

Održiva podrška civilnom društva za zaštitu životne sredine na Kosovu- SpECIES Preuzmite dokumente: SRB CSO Call for Instutional Grants

Poziv za NVO

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) - Kancelarija na Kosovu, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida), ovim objavljuje Poziv za podnošenje zahteva za organizacije civilnog društva (OCD-ove) za vršenje Procene Održivosti Organizacije (POO) i podršku za izradu Razvojnih Planova Organizacije (RPO).

X