KOMPONENTE

Početna faza

Komponenta III

Mehanizam podrške kroz grantove

Mehanizam podrške kroz grantove Određene su tri vrste grantova tokom implementacije programa: Institucionalni grantovi su usmereni i ciljaju novoformirane organizacije i organiz...

Komponenta II

Umrežavanje i partnerstvo

Umrežavanje i partnerstvo Ova komponenta ima za cilj da podstakne organizacije civilnog društva da rade zajednički sa svim akterima radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Stvaranjem novih partnerstava, organizacije civilnog društva mogu dobiti pristup novim izvorima i...

Komponenta I

Izgradnja kapaciteta, razvoj i razmena

Izgradnja kapaciteta, razvoj i razmena Ova komponenta ima za cilj osnaživanje organizacije civilnog društva u sektoru životne sredine kako bi preduzeli mere za sprovođenje prava za zdravu životnu sredinu i da žestoko utiču na političke vlasti u donošenju odluka. Izgra...

X