Ngritja e kapaciteteve, zhvillimi dhe shkëmbimi

Përmes kësaj komponente mëtohet të fuqizohen organizatat e shoqërisë civile për ndërmarrjen e veprimeve për të zbatuar të drejtën për mjedis të shëndetshëm dhe për t’i bërë ato të ndikojnë te politikë-bërësit dhe në vendimmarrje. Ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile do të realizohet nëpërmjet një serie pakosh trajnimi për ato organizata që janë aktive dhe të shquara në artikulimin e çështjeve në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

01 Avokim dhe Lobim KI

02 Partneriteti dhe Rrjetezimi_HQ

03 Cikli i Menaxhimit te Projektit HQ

04 Konventa e Aarhusit VM

05 Menaxhimi Bazuar ne Rezultate KI

06 Komunikimi K_I

07 Korniza Logjike KI

08 Fundraising and Project Proposal Development KSH

09 Projekt propozimi_Model REC

 

< Kthehu mbrapa

X