Komponenta I

Podeli:

Pogledati sve

Izgradnja kapaciteta, razvoj i razmena

Ova komponenta ima za cilj osnaživanje organizacije civilnog društva u sektoru životne sredine kako bi preduzeli mere za sprovođenje prava za zdravu životnu sredinu i da žestoko utiču na političke vlasti u donošenju odluka. Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva će se ostvariti kroz niz programa treninga za one organizacije koje su aktivne i igraju istaknutu ulogu po pitanju oblasti zaštite životne sredine

01 Zagovaranje i lobiranje

02 Partnerstvo i umrežavanje

03 Glavne faze Ciklusa za upravljanje projekata – CUP

04 Aarhus-ova konvencija

05 Upravljanje zasnovano na rezultate

06 Komuniciranje

07 Logički okvir

08 Podizanje fondova

09 Izrada predloga projekta

 

< Vratiti se

X