Komponenta 2

Shpërndaje në:

Shiko të gjitha

Rrjetëzimi dhe partneriteti

Përmes kësaj komponentë synohet që të inkurajohen organizatat e shoqërisë civile të punojnë së bashku me të gjitha palët e interesit për arritje të qëllimeve të përbashkëta. Duke krijuar partneritete të reja, organizatat e shoqërisë civile mund të fitojnë qasje në burime informacioni, ekspertizë dhe shkathtësi të reja, duke përfshirë edhe financimin iniciativave të ndryshme mjedisore.

Për më tepër, partneritetet dhe rrjetëzimi mund të jenë një mjet i rëndësishëm për të ndihmuar organizatat e shoqërisë civile të ndërtojnë vizibilitetin dhe kapacitetin e tyre, veçanërisht ato që janë më të dobëta ose të sapoformuara.

< Kthehu mbrapa

X