Komponenta III

Podeli:

Pogledati sve

Mehanizam podrške kroz grantove

Određene su tri vrste grantova tokom implementacije programa:

  • Institucionalni grantovi su usmereni i ciljaju novoformirane organizacije i organizacije koje nisu posedovale tu mogućnost da ostvare uspeh, cilj je podrška istih organizacija u pripremi novih politika i svojih razvojnih planova kako bi bile u mogućnosti da podrže potrebe zajednice.  
  • Grantovi za izgradnju partnerstva ciljaju na sposobne organizacije civilnog društva u sektoru životne sredine koje  su strukturno formirane sa značajnim već izgrađenim kapacitetima. Prednost imaju akcije koje su u mogućnosti da pomognu zajednicama u implementaciji prioritetnih projekata identifikovanih u lokalnim ekološkim akcionim planovima.
  • Grantovi za sprovođenje integrisanih akcija u koaliciji odabranih i konsolidovanih organizacija civilnog društva putem umrežavanja i ciljnih ostvarenja u sektoru: vazduh, voda i otpad
    Kroz ovu kategoriju grantova biće podržane bitne aktivnosti na nacionalnom nivou, kao sto su procesi učešća u izradi zakona, strategija, praćenje procesa učešća javnosti u dijalogu i procesu donošenja odluka.

Održiva podrška civilnom društva za zaštitu životne sredine na Kosovu- SpECIES

Preuzmite dokumente:

SRB CSO Call for Instutional Grants

PROGRAM INSTITUCIONALNIH GRANTOVA ANEKS A

ANEKS 0 – UPUTSTVA

 

< Vratiti se

X