Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

24 Maj 2018

Shpërndaje në:

Grupi 1, Moduli I I

23 Maj – dita 3

Konventa e Aarhus-it

* • Qasja në informatat mjedisore

* • Pjesëmarrja e publikut në vendim marrje për çështje mjedisore

* • Qasja në drejtësi për çështje mjedisore

Transpozimi i Konventës së Aarhus-it në legjislacionin Kosovar

* • Kushtetuta e Kosovës

* • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit

* • Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis dhe Vlerësimin Strategjik Mjedisor

* • Ligji për Mbrojtjen e Natyrës

Zbatimi i parimeve kyçe të konventës së Aarhus-it në Kosovë

Raste studimore të mobilizimit të komunitetit për çështje mjedisore

Trejneret: Abedin Azizi / Visar Morina

Menaxhimi i Bazuar në Rezultate

* Të kuptuarit e Terminologjisë së Menaxhimit të Bazuar në Rezultate

* Definimi dhe formulimi i rezultateve të projektit

* Definimi dhe formulimi i impaktit/ ndikimit (Impact)

* Definimi dhe formulimi i Outcome (rezultateve)

* Definimi dhe formulimi i Output-eve (Outputs)

* Definimi dhe formulimi i treguesve (Indicator)

* Formulimi i aktiviteteve

Trejner: Kushtrim Islami

Lokacioni: Eko Hotel Magra Austria– Bogë, Rugovë

 

< Kthehu mbrapa

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organizuar vizitën studimore rajonale në kuadër të Programit SpECIES

19 Shtator 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organi...

Takimi informativ të #OSHC-ve për Grante Institucionale 2. Zhvillimi i propozimeve, pjesa narrative dhe financiare. 20 Korrik 2018

20 Korrik 2018

[gallery columns="1" size="large" ids="1873,1874,1875"]

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

29 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 28 – 31 Maj Komunikimi Çfarë është...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

22 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I 

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

Takimi informativ për Grantet Institucionale – SpECIES

10 Prill 2018

Ne kuadër te programit SpECIES, REC zyra në Kosovë, mbajti takimin info...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROGRAM OFFICER for Sustainable Environmental Civil Society Support – SpECIES

16 Mars 2018

Trajnimi për OSHC

26 Janar 2018

Sot në kuadër të programit SpECIES përfundoi trajnimi 3-ditor për procesin e Vetëvlerësimi...

Trajnimi i OSHC-ve mbi Vlerësimin e Qëndrueshmërisë Organizative

24 Janar 2018

SpECIES – MBËSHTETJE E QËNDRUESHME SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE

Trajnimi për OSHC “Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

24 Janar 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbësht...

Thirrje për OSHC

27 Nëntor 2017

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), Zyra në Kosovë me mbësh...

X