Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

22 Maj 2018

Shpërndaje në:

Grupi 1, Moduli I 

21 Maj – dita 1

Avokimi dhe lobimi

 • Çka është lobimi dhe avokimi (dallimi në mes të lobimit dhe avokimit)
 • Si të ndërtoni dhe menaxhoni koalicione për lobim/avokim?
 • Si ta zhvilloni një fushatë, aktualizimi i çështjeve
 • Planifikimi strategjik dhe përcaktimi i objektivave të fushatës avokuese
 • Përpilimi dhe shpërndarja e mesazhit
 • Monitorimi dhe vlerësimi i suksesit të fushatës avokuese/lobuese
 • Shembuj të fushatës vetëdijesuese

Trajner: Kushtrim Islami REC Kosova

Partneriteti dhe rrjetëzimi

 • Parimet e partneritetit dhe rrjetëzimit
 • Kriteret për partneritet dhe rrjetëzim efektiv
 • Rast studimor të partneritetit/rrjetëzimit

Trajner: Hamit Qeriqi MDA

Fazat kryesore të Ciklit për Menaxhimin e Projekteve – CMP

 • Programimi • Identifikimi i projektit
 • Formulimi i projektit • Financimi i projektit
 • Zbatimi i projektit • Vlerësimi dhe auditimi
 • Qasja përmes Kornizës Logjike – ndërlidhja e saj me projekt propozimin

Trajner: Hamit Qeriqi MDA

Lokacioni: Eko Hotel Magra Austria– Bogë, Rugovë

< Kthehu mbrapa

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organizuar vizitën studimore rajonale në kuadër të Programit SpECIES

19 Shtator 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organi...

Takimi informativ të #OSHC-ve për Grante Institucionale 2. Zhvillimi i propozimeve, pjesa narrative dhe financiare. 20 Korrik 2018

20 Korrik 2018

[gallery columns="1" size="large" ids="1873,1874,1875"]

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

29 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 28 – 31 Maj Komunikimi Çfarë është...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

24 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 23 Maj – dita 3 Konventa e Aarhus-it * • Qas...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

Takimi informativ për Grantet Institucionale – SpECIES

10 Prill 2018

Ne kuadër te programit SpECIES, REC zyra në Kosovë, mbajti takimin info...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROGRAM OFFICER for Sustainable Environmental Civil Society Support – SpECIES

16 Mars 2018

Trajnimi për OSHC

26 Janar 2018

Sot në kuadër të programit SpECIES përfundoi trajnimi 3-ditor për procesin e Vetëvlerësimi...

Trajnimi i OSHC-ve mbi Vlerësimin e Qëndrueshmërisë Organizative

24 Janar 2018

SpECIES – MBËSHTETJE E QËNDRUESHME SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE

Trajnimi për OSHC “Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

24 Janar 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbësht...

Thirrje për OSHC

27 Nëntor 2017

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), Zyra në Kosovë me mbësh...

X