O REC-u

Centralna kancelarija REC-a

REC je međunarodna organizacija koja radi kao katalizator, ubrzavajući održiva rešenja u partnerstvu sa vladama i nevladinim akterima. REC je osnovana 1990. godine od strane Mađarske, Sjedinjenih Država i Evropske Komisije i zakonski je zasnovana na povelji od preko 30 zemalja potpisnica. Naši projekti se fokusiraju na pomoć zajednicama u jačanju upravljanja životom sredinom, prelasku u jednoj nisko-ugljeničkoj ekonomiji, uspostavljanju otpornosti prema klimatskim promenama, upravljanju prirodnim resursima i u razvoju kapaciteta za upravljanje životnom sredinom.

>> više

 

Kancelarija REC-a  na Kosovu

Kancelarija REC-a na Kosovu je registrovana kao pravno lice od 2000. godine. Kao deo mreže lokalnih kancelarija REC-a u jugoistočnoj Evropi, Kancelarija REC-a na Kosovu ispunjava svoju misiju promovišući saradnju između centralne i lokalne vlasti, nevladinih organizacija, poslovanja i ostalih interesnih strana u oblasti životne sredine i podržavajući slobodnu razmenu informacija i učešće javnosti u donošenju odluka u oblasti životne sredine.

>> više

X