Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organizuar vizitën studimore rajonale në kuadër të Programit SpECIES

19 Shtator 2018

Shpërndaje në:

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organizuar vizitën studimore rajonale në kuadër të Programit SpECIES: Mbështetja e Organizatave të Shoqërisë Civile Mjedisore në Kosovë, mbështetur financiarisht nga Ambasada Suedeze në Prishtinë përmes Agjencionit Suedez për Zhvillim Ndërkombëtar SIDA.

Kjo vizitë organizohet në kuadër të Komponentës së dytë ‘Rrjetëzimi dhe Partneriteti’ të Programit SpECIES. Përmes kësaj komponentë synohet që të inkurajohen organizatat e shoqërisë civile të punojnë së bashku me të gjitha palët e interesit për arritje të qëllimeve të përbashkëta. Duke krijuar partneritete të reja, organizatat e shoqërisë civile mund të fitojnë qasje në burime informacioni, ekspertizë dhe shkathtësi të reja, duke përfshirë edhe financimin iniciativave të ndryshme mjedisore. Për më tepër, partneritetet dhe rrjetëzimi mund të jenë një mjet i rëndësishëm për të ndihmuar organizatat e shoqërisë civile të ndërtojnë vizibilitetin dhe kapacitetin e tyre, veçanërisht ato që janë më të dobëta ose të sapoformuara.

Vizita studimore në rajon veçanërisht synon të sigurojnë një bazë për transferimin e njohurive, ndarjen e përvojave dhe krijimin e kontakteve me organizatat simotra apo me sektore që veprojnë në fusha të ndryshme mjedisore në Shqipëri. Përmes mundësimit të këtyre kontakteve, OSHC-të kosovare do të kenë mundësinë që ti identifikojnë sinergjitë dhe mjetet e bashkëpunimit si dhe ti identifikojnë mekanizmat e reja që do të mund të zbatohen në Kosovë.

Vizita studimore rajonale organizohet në dy qytete të Shqipërisë, Shkodër 12-13 (shtator) dhe Tiranë (13-14 shtator), 2018.

Gjate kësaj vizite OSHCM-te nga Kosova, kane pasur rastin te vizitojnë disa OSHC te cilët veprojnë ne territorin e Shqiperise e para ka qene vizita ne Qendren Aarhus ne qytetin e Shkodrës.
Znj Alminda Mema, Drejtoreshë Ekzekutive e ofroj Informacion per aktivitetet e Qendres Aarhus Shkodër dhe me per projektet e zbatuar:
– Vend depozitimet ilegale ne lumin Drin (Financuar nga REC/ACHIEVE).
Nisma: Eficencën e Energjisë në kuadër të Rrjetit Një sy për mjedisin (Financuar nga REC/SENiOR-II)

Vizita vazhdoje te Qendra “Intelektualet e Rinj Shprese‘’ Shkodër, ku Z.Blendi Dibra, Drejtor i Qendrës IRSH dhe Znj. Indira Kruja nga Forumi i Liqenit të Shkodrës shpalosen nje prezantim mbi aktivitetin e qendrës dhe projektet e realizuara:
– Monitorimi i punës dhe funksioneve të Bashkisë Shkodër
– Aktivitetit të Forumit në  kuadër të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës (Financuar nga REC/SENiOR-II)
OSHCM-te u shoqëruan ne vazhdim nga Z.Petrit Imeraj-(Shoqata Aleanca e Alpeve Shqiptare) dhe Znj. Eltjana Shkreli (GO2) Shkodër ne aktivitetin e parapare:
– Vizitoj Shkodrën, Njohja me objektet e trashëgimisë kulturore, historiku dhe zhvillimet urbane të qytetit në vitet e fundit.

Vizitat të tjera të planifikuara në program në qytetin e Tiranës ishin:

Vizitë në Zyrën e REC Shqipëri me Z. Mihallaq Qirjo Drejtori REC Shqipëri, Znj. Albina Shehu Menaxher e Projektit SENIOR-II REC Shqipëri, Znj.Ogerta Ujkashi, Junior Expert REC Shqipëri

 • Prezantimi i Projekteve dhe Aktiviteteve te zyrës dhe histori suksesi
 • Prezantimi i projektit SENIOR me fokus rrjetet e ngritura dhe bashkepunimi i OSHC sipas tematikave të përcaktuara
 • Prezantimi i Programit Mjedisi Sot

Vizitë ne trajnimin’’ Programi I të rinjve’’ organizuar në kuadër të Programit SENIOR II, Znj. Daniela Ruçi Eksperte ne Edukim REC Shqipëri.

 • Njohja me objektivat e trajnimit dhe kontributi I tij për të rinjtë e organizatave mjedisore
 • Ndarje përvojash me të rinjtë e organizatave mjedisore

Vizitë në Qendrën EDEN me Znj Ermelinda Mahmutaj, Drejtore Ekzekutive

 • Prezantimi i aktivitetit të rrjetit “Një sy për mjedisin”
 • Strategjia praktikat e bashkëpunimit,
 • Histori suksesi dhe arritje

Vizitë te Ekomjedisi

Shkëmbim eksperience me organizatën Ekomjedisi Znj. Magdalena Cara, Durrës

 • Prezantim mbi ecurinë e projektit dhe përdorimit të aplikacionit Trash Out.

Vizitë në qendrën e vizitorëve Divjakë me Z. Ardian Koci Drejtori i Agjensisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura (ADZM Fier)

 • Prezantim nga Drejtori i Agjensisë Rajonale të Zonave të Mbrojtura
 • Diskutime mbi bashkëpunimin e ADZM me Shoqatat mjedisore dhe komunitetin në promovimin dhe zhvillimin e parkut
 • Takim me grupe komunitare në afërsi të parkut, stafi i projektit SMILE Albania
< Kthehu mbrapa

Takimi informativ të #OSHC-ve për Grante Institucionale 2. Zhvillimi i propozimeve, pjesa narrative dhe financiare. 20 Korrik 2018

20 Korrik 2018

[gallery columns="1" size="large" ids="1873,1874,1875"]

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

29 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 28 – 31 Maj Komunikimi Çfarë është...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

24 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 23 Maj – dita 3 Konventa e Aarhus-it * • Qas...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

22 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I 

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

Takimi informativ për Grantet Institucionale – SpECIES

10 Prill 2018

Ne kuadër te programit SpECIES, REC zyra në Kosovë, mbajti takimin info...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROGRAM OFFICER for Sustainable Environmental Civil Society Support – SpECIES

16 Mars 2018

Trajnimi për OSHC

26 Janar 2018

Sot në kuadër të programit SpECIES përfundoi trajnimi 3-ditor për procesin e Vetëvlerësimi...

Trajnimi i OSHC-ve mbi Vlerësimin e Qëndrueshmërisë Organizative

24 Janar 2018

SpECIES – MBËSHTETJE E QËNDRUESHME SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE

Trajnimi për OSHC “Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

24 Janar 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbësht...

Thirrje për OSHC

27 Nëntor 2017

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), Zyra në Kosovë me mbësh...

X