Regionalni centar za životnu sredinu (REC), kancelarija na Kosovu je organizovala regionalnu studijsku posetu u okviru Programa SpECIES

19 Septembar 2018

Podeli:

Regionalni centar za životnu sredinu (REC), kancelarija na Kosovu je organizovala regionalnu studijsku posetu u okviru Programa SpECIES: Podrška organizacijama civilnog društva koje se bave životnom sredinom na Kosovu, koja je finansijski podržana od strane Švedske ambasade Prištini preko Švedske agencije za međunarodni razvoj SIDA.

Ova poseta se organizuje u okviru druge komponente „Umrežavanje i partnerstvo“ Programa SpECIES. Putem ove komponente nastoji se ohrabrivanje organizacija civilnog društva da rade zajedno sa svim interesnim stranama radi postizanja zajedničkih ciljeva. Stvaranjem novih partnerstva, organizacije civilnog društva mogu da dobiju pristup izvorima informacija, ekspertizi i novim veštinama, uključujući i finansiranje raznih inicijativa za životnu sredinu. Štaviše, partnerstva i umrežavanje mogu biti značajno sredstvo za pomaganje organizacijama civilnog društva u izgradnji vidljivosti i njihovog kapaciteta, posebno onih slabijih ili novo formiranih.

Studijska poseta u regionu, posebno ima za cilj da obezbedi osnovu za prenos znanja, razmenu iskustava i stvaranje kontakta sa sličnim organizacijama ili sa sektorima koji deluju u raznim oblastima životne sredine u Albaniji. Putem omogućavanja ovih kontakata, OCD-i sa Kosova će imati priliku da identifikuju sinergije i sredstva saradnje kao i da identifikuju nove mehanizme koji se mogu sprovoditi na Kosovu.

Regionalna studijska poseta se organizuje u dva grada u Albaniji, Skadar 12-13 (septembar) i Tirana (13-14. septembar), 2018. godine.

Tokom ove posete, OCD-i sa Kosova su imale priliku da posete nekoliko OCD-a koje deluju na teritoriji Albanije, prva poseta je bila u Centru Aarhus u gradu Skadar.
Gđa Alminda Mema, Izvršna direktorka je pružala informaciju o aktivnostima Centra „Aarhus Shkodër“ i o sprovedenim projektima:
– Ilegalne deponije na Drini (Finansirano od strane REC/ACHIEVE).
Inicijativa: Energetska efikasnost u okviru mreže Oko za životnu sredinu (Finansirano od strane REC/SENiOR-II)

Poseta je nastavljena kod Centar „Intelektualet e Rinj Shprese“ Skadar, gde su g. Blendi Dibra, Direktor Centra IRSH i gđa Indira Kruja iz Foruma Skadarskog jezera održali prezentaciju o aktivnostima centra i realizovanim projektima:
– Nadgledanje rada i funkcija opštine Skadar
– Aktivnosti Foruma u okviru Mreže za zaštitu prirode (Finansirano od strane REC/SENiOR-II)
OCDZŠS su kasnije bile u pratnji g. Petrit Imeraj – (Udruženje Aleanca e Alpeve Shqiptare) i gđe Eltjana Shkreli (GO2) Skadar, u predviđanoj aktivnosti:
– Posećujem Skadar, upoznavanje sa objektima kulturnog nasleđa, istorijat i urbani razvoj grada u poslednjim godinama.

Druge posete planirane u programu u gradu Tirane bile su:

Poseta Kancelariji REC-a u Albaniji sa g. Mihallaq Qirjo, Direktor REC Albanija, gđom Albina Shehu, Menadžer projekta SENIOR-II REC Albanija, gđom Ogerta Ujkashi, Junior Expert REC Albanija

 • Predstavljanje projekata i aktivnosti kancelarije i uspešne priče
 • Predstavljanje projekta SENIOR sa fokusom na uspostavljane mreže  i saradnju OCD-a prema određenim temama
 • Predstavljanje Programa Životna sredina danas

Poseta obuci „Omladinski program“ organizovan u okviru Programa SENIOR II, gđa Daniela Ruçi Eksperta u obrazovanju REC Albanija.

 • Upoznavanje sa ciljevima obuke i njegov doprinos za omladinu organizacija koje se bave životnom sredinom
 • Razmenjivanje iskustava sa omladinom organizacija koje se bave životnom sredinom

Poseta Centru EDEN sa gđom Ermelinda Mahmutaj, Izvršni direktor

 • Predstavljanje aktivnosti mreže „Oko za životnu sredinu“
 • Strategija prakse saradnje,
 • Istorijat uspeha i dostignuća

Poseta Ekomjedisi

Razmenjivanje iskustva sa organizacijom Ekomjedisi, gđa Magdalena Cara, Drač

 • Predstavljanje toka projekta i korišćenje aplikacije Trash Out.

Poseta Centru za posetioce Divjaka sa g. Ardian Koci, Direktor regionalne agencije zaštićenih zona (ADZM Fier)

 • Prezentacija Direktora Regionalne agencije zaštićenih zona
 • Diskusije o saradnji ADZM sa Udruženjima životne sredine i zajednicom u promovisanju i razvoju parka
 • Sastanak sa grupama zajednice u blizini parka, projektno osoblje SMILE Albanija

< Vratiti se

Informativni sastanak #OCD-a za Institucionalne Grantove 2. Razvoj predlog projekta narativnog i financijskog dela. 20 Juli 2018

20 Juli 2018

[gallery columns="1" size="large" ids="1874,1875"]

Master Kurs: Organizacioni razvoj i učešće

29 маја 2018

Grupa 1, Modul II 28- 31 Maj Komuniciranje * • Šta je efektivno ...

Master Kurs: Organizacioni razvoj i učešće

24 маја 2018

Master Kurs: Organizacioni razvoj i učešće Grupa 1, Modul II 23 Maj – dan 3

Master Kurs: Organizacioni razvoj i učešće

22 маја 2018

Grupa 1, Modul I 

PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ŽIVOTNE SREDINE NA KOSOVU MASTER KURS ZA OCD-E AKTIVNE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE ORGANIZACIONI RAZVOJ I UČEŠĆE

16 маја 2018

Master kurs ima za cilj da ojača organizacione i učesničke kapacitete nevladinih organi...

PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ŽIVOTNE SREDINE NA KOSOVU MASTER KURS ZA OCD-E AKTIVNE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE ORGANIZACIONI RAZVOJ I UČEŠĆE

16 маја 2018

Master kurs ima za cilj da ojača organizacione i učesničke kapacitete nevladinih organi...

PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ŽIVOTNE SREDINE NA KOSOVU MASTER KURS ZA OCD-E AKTIVNE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE ORGANIZACIONI RAZVOJ I UČEŠĆE

16 маја 2018

Master kurs ima za cilj da ojača organizacione i učesničke kapacitete nevladinih organi...

PODRŠKA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ŽIVOTNE SREDINE NA KOSOVU MASTER KURS ZA OCD-E AKTIVNE U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE ORGANIZACIONI RAZVOJ I UČEŠĆE

16 маја 2018

 Master kurs ima za cilj da ojača organizacione ...

Informativni sastanak za Institucionalne Grantove – SpECIES

10 April 2018

U okviru programa SpECIES, REC Kancelarija na Kosovu održala je...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROGRAM OFFICER for Sustainable Environmental Civil Society Support – SpECIES

16 Mart 2018

Obuka za OCD

26 Januar 2018

U okviru programa SpECIES danas je završen trodnevni trening za Samoprocenu Organizacija C...

Obuka OCD-ova o proceni održivosti organizacije

24 Januar 2018

SpECIES - PROGRAM PODRŠKE CIVILNOM DRUŠTVU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Obuka OCD-ova „Podrška proceni održivosti organizacije“

24 Januar 2018

Regionalni Centar za Zaštitu životne Sredine za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelar...

Poziv za NVO

13 Decembar 2017

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) - Kancelarija na Kosovu, uz finansijsku podršku...

X