Poziv za Institucionale Grantove

03 April 2018

Podeli:

Održiva podrška civilnom društva za zaštitu životne sredine na Kosovu- SpECIES

Preuzmite dokumente:

SRB CSO Call for Instutional Grants

PROGRAM INSTITUCIONALNIH GRANTOVA ANEKS A

ANEKS 0 – UPUTSTVA

< Vratiti se

Poziv za NVO

13 Decembar 2017

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) - Kancelarija na Kosovu, uz finansijsku podršku...

X