Trajnimi i OSHC-ve mbi Vlerësimin e Qëndrueshmërisë Organizative

24 Janar 2018

Shpërndaje në:

SpECIES – MBËSHTETJE E QËNDRUESHME SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE ka ofruar mbështetjen e parë konkrete për OSHC-të mjedisore në realizimin e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë Organizative (VQO) që synon vlerësimin organizativ dhe planeve të zhvillimit organizativ me qëllim që këto subjekte të shërbejnë si agjentë të ndryshimeve pozitive mjedisore.

Trajnimi është organizuar nga 24 – 26 janari i vitit 2018 në mjediset e REC-it dhe është ndjekur nga 29 OSHC. Ky eveniment është facilituar nga tre (3) trajner kombëtar të angazhuar nga REC.

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte të ofroj informata të detajuara në lidhje me procesin e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë Organizative që do të realizohet nga OSCH-të e shënjestruara.

Procesi i Mbështetjes së qëndrueshmërisë organizative përbëhet nga tri pjesë kryesore: para-vlerësimi organizativ (që përcakton gatishmërinë dhe zotimin e organizatës që të kaloj në fazën e ardhshme); vet-vlerësimin (duke përdorur udhëzuesin për qëndrueshmërinë organizative) si dhe hartimin e planit të zhvillimit organizativ (PZHO)

Pas trajnimit, OSHC-të e shënjestruara do t`i nënshtrohen procesit të VQO-së duke përdorur udhëzuesin e REC-it, i cili është menduar t`ju ndihmoj OSCH-ve në vlerësimin e performancës së tyre të brendshme si dhe në hartimin e një Plani të Zhvillimit Organizativ me qëllim të rritjes së kapaciteteve të tyre. Për më tepër, vlerësimi në mënyrë specifike synon që të marr në konsideratë kapacitetet dhe karakteristikat e brendshme organizative të cilat ndikojnë në qëndrueshmërinë e organizatës të shoqërisë civile si dhe të ndihmoj në përcaktimin e përmirësimeve të nevojshme për periudhën afat-shkurtër, afat-mesme dhe afat-gjate.

< Kthehu mbrapa

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organizuar vizitën studimore rajonale në kuadër të Programit SpECIES

19 Shtator 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), zyra në Kosovë ka organi...

Takimi informativ të #OSHC-ve për Grante Institucionale 2. Zhvillimi i propozimeve, pjesa narrative dhe financiare. 20 Korrik 2018

20 Korrik 2018

[gallery columns="1" size="large" ids="1873,1874,1875"]

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

29 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 28 – 31 Maj Komunikimi Çfarë është...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

24 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I I 23 Maj – dita 3 Konventa e Aarhus-it * • Qas...

Kursi Master: Zhvillimi organizativ dhe pjesëmarrja

22 Maj 2018

Grupi 1, Moduli I 

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

MBËSHTETJA E ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE MJEDISORE NË KOSOVË KURSI MASTER PËR OSHC-TË AKTIVE NË FUSHËN E MJEDISIT ZHVILLIMI ORGANIZATIV DHE PJESËMARRJA

16 Maj 2018

Kursi Master synon ti fuqizojë kapacitetet organizative dhe pjesëmarrëse të organizatav...

Takimi informativ për Grantet Institucionale – SpECIES

10 Prill 2018

Ne kuadër te programit SpECIES, REC zyra në Kosovë, mbajti takimin info...

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR PROGRAM OFFICER for Sustainable Environmental Civil Society Support – SpECIES

16 Mars 2018

Trajnimi për OSHC

26 Janar 2018

Sot në kuadër të programit SpECIES përfundoi trajnimi 3-ditor për procesin e Vetëvlerësimi...

Trajnimi për OSHC “Mbështetja për qëndrueshmëri organizative”

24 Janar 2018

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore e Lindore (REC), Zyra në Kosovë, me mbësht...

Thirrje për OSHC

27 Nëntor 2017

Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC), Zyra në Kosovë me mbësh...

X